Zorgverzekering 

Er is veel in beweging in zorgverzekeringsland. Vanuit de basisverzekering worden consulten voor psychosociale therapie c.q. counselling niet vergoed. Vanuit de aanvullende verzekering vaak wel, al verschilt de hoogte van de vergoeding sterk per verzekeraar en ook per polis.

Ik ben als registertherapeut/counsellor aangesloten bij de beroepsorganisaties NFG en NVPA  waardoor er vergoedingsmogelijkheden zijn bij diverse zorgverzekeraars via de aanvullende verzekering.
Ik ben ook ingeschreven in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ als Registertherapeut, waardoor ik ben gehouden aan een ethische code en strenge eisen voor praktijkvoering bij het uitoefenen van mijn beroep. 

Als je aanvullend verzekerd bent kun je dus in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van psychologische therapie of counselling.  Ook Mindfulness wordt onder bepaalde voorwaarden door steeds meer zorgverzekeraars vergoed. Op dit moment staat vergoeding voor counselling/psychosociale therapie en mindfulness bij veel zorgverzekeraars geregistreerd onder de noemer complementaire of alternatieve zorg”, onder het subkopje “natuurgeneeswijzen” of “psychosociale zorg”.

N.B.:Training en coaching komen niet voor zorgvergoeding in aanmerking. In veel gevallen worden deze trajecten wel door de werkgever vergoed . 

Houd onderstaande codes bij de hand als je contact opneemt met je zorgverzekeraar.

AGB praktijkcode 90009743
AGB persoonlijke code 90.030790

NFG licentienummer 8289
NVPA licentienummer 104012
RBCZ licentienummer 810406R

Prestatiecode psychosociale therapie/counselling: 24504

Vergoedingen 2020

Zorgverzekeraars bepalen welke therapie zij vergoeden. De complementaire gezondheidszorg wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
De koepelorganisatie RBCZ heeft afspraken gemaakt met de diverse zorgverzekeraars.

De zorgverzekeraars vergoeden via de beroepsorganisatie waarmee zij een afspraak hebben gemaakt. Tussen deze zorgverzekeraars en de RBCZ vindt regelmatig overleg plaats.
Het vergoedingenoverzicht  via de NFG vindt u hier. Het vergoedingenoverzicht via de NVPA vindt u hier.
Beide overzichten zijn door deze beroepsverenigingen met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter zij stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

N.B.: De beroepsorganisaties RBCZ, NFG, NVPA  alsook Reflecta stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Informeer daarom altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingsmogelijkheden en premie. 

 

Christine Beenhakker
KvK : 171 617 60
BTW identificatienummer: NL001164973B46
Tel : +31 (0)646 216 903