Tarieven

In het intakegesprek maak ik aan de hand van de problematiek een inschatting van het aantal sessies. De ervaring leert dat gemiddeld 10 tot 15 sessies van 1 tot 1,5 uur voldoende zijn. In voorkomende gevallen kan een traject echter ook langer zijn.
Het intakegesprek duurt ca. 1 uur.
Na iedere counsellingsessie wordt een kort verslag gemaakt van het besprokene en worden eventueel huiswerkopdrachten meegegeven voor de volgende keer.

Therapie en counselling particulieren

Intakegesprek                              €   70,00
Sessietarief individueel                €   86,00
Relatiecounselling                        € 105,00
E-counselling                               €    70,00
Telefonisch consult                      €    70,00

Bovengenoemde tarieven gelden per uur. Psychosociale therapie en counselling zijn vrijgesteld van BTW. Bij een langere of kortere sessieduur wordt het tarief naar rato berekend. Voor verslaglegging worden geen bijkomende kosten berekend. 

Organisaties ontvangen een offerte op maat. Het standaardtarief voor coaching bedraagt       € 135,00 per sessie van 1 uur, exclusief 21% BTW. 

Yoga & Mindfulness

Sessietarief MF individueel          €   86,00
8 individuele lessen van 1 tot 1,5 uur
Yogatherapie                                  €   55,00 per sessie
Cursus Mindfulness                       € 312,00
8 groepslessen van ca. 2 uur, 
3 tot maximaal 6 deelnemers per groep

Werkgeverstarief Cursus Mindfulness:             € 365,00 exclusief 21% BTW

E-coaching of counselling c.q. telefonisch consult

Indien je door persoonlijke omstandigheden een keer niet in de gelegenheid bent op een sessie te komen, kunnen wij het traject per mail vervolgen of een telefonisch consult afspreken. Het tarief wordt naar rato berekend.

Afspraak verzetten of vergeten

Coaching, therapie en counselling geschiedt uitsluitend op afspraak. Indien je een afspraak wilt afzeggen of verzetten, hoor ik dat graag minimaal 24 uur van te voren. In principe worden afspraken zonder tijdige kennisgeving of dringende redenen doorbelast.

Algemene voorwaarden en privacyreglement AVG

Reflecta hanteert voor haar diensten algemene leveringsvoorwaarden volgens Nederlands recht. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) draagt zorg voor een betere bescherming van de privacy van cliënten. In het privacyreglement staat beschreven hoe wij als therapeut met uw persoonlijke gegevens omgaan, welke gegevens we verzamelen, hoe we die gebruiken en hoe lang we die gegevens bewaren.

Algemene voorwaarden REFLECTA mei 2018 

Privacyreglement Reflecta

Veel zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten voor counselling en mindfulness via de aanvullende zorgverzekering (alternatieve of complementaire zorg). Kijk jouw zorgpolis hierop na.

Christine Beenhakker
KvK : 171 617 60
BTW identificatienummer: NL001164973B46
Tel : +31 (0)646 216 903