Integral Eye Movement Therapy IEMT
Creating change in the blink of an eye

IEMT is een methodiek voor verandering van ongewenste intens negatieve gevoelens en het ontwikkelen van identiteitsdelen. IEMT is ontwikkeld rondom patronen van chroniciteit: patronen die maken dat een gevoelsmatig probleem c.q. emotie blijft voortduren en chronisch wordt.

IEMT kan worden ingezet bij:
Stressreductie
Posttraumatische stress,depressie en angst
Terugkerende ongewenste emoties en gevoelens
Verwerking van ingrijpende levenservaringen

 

 

Wat is IEMT?

“Your emotions are the slaves to your thoughts, and you are the slave to your emotions” (Elizabeth Gilbert)

IEMT is een ‘doorontwikkeling’ van EMDR ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing). EMDR werd  door Francine Shapiro, een Amerikaanse psychologe, per toeval  ontdekt. Het verhaal gaat dat Shapiro de principes van EMDR ontdekte tijdens een wandeling in 1987. Zij bemerkte dat bepaalde verontrustende gedachten verdwenen als zij haar ogen spontaan heen en weer bewoog. Ze zei daarover: “Het was alsof al die negatieve gedachten die mij bezighielden ineens een stuk minder zwaar en minder indringend waren dan daarvoor.” Inmiddels is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van deze methodiek. 

IEMT is ontwikkeld door de Engelse psychotherapeut Andrew T. Austin en werkt rechtstreeks met het gevoelssysteem. Vanuit een probleemgevoel in het heden begeleidt de therapeut de cliënt terug naar de eerste keer met dit moeilijke gevoel. Het gevoel van de cliënt is leidend voor de sessie. IEMT werkt volgens een bepaald “protocol” en een vorm van hypnotisch taalgebruik. Het gevoelssysteem bepaalt dan welke herinneringen moeten worden verwerkt om het probleem op te lossen. IEMT gaat bij elk veranderd gevoel opnieuw de diepte in, en er passeren vaak meerdere herinneringen in een sessie.

IEMT heeft een protocol voor de behandeling van posttraumatische stress, waarbij de cliënt in principe niets over de inhoud van de ervaring hoeft te delen. Het identiteitswerk van IEMT is innovatief en vernieuwend en maakt het mogelijk om versneld te groeien. Identiteitsdelen die stil zijn blijven staan in ontwikkeling, bijvoorbeeld door een onderliggend trauma, kunnen dan weer in ontwikkeling worden gebracht. IEMT werkt ook met de fysiologie om de cliënt meer grip te geven op zijn of haar eigen gevoelens.  

Hoe werkt het?

Het brein houdt nog niet volledig verwerkte intense herinneringen actief. Trauma’s zijn “one-shot learnings” en hebben effect op ons gedrag in het dagelijks leven. Wanneer deze onderliggende emoties opgelost zijn, neemt de overprikkeling van het systeem af, en verminderen de emoties aanzienlijk.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het brein “neuro plastisch” is, dwz dat er nieuwe verbindingen worden gemaakt wanneer er sprake is van een (zintuiglijke) beleving. Gezonde grenzen ontstaan door het gelijktijdig mentaal uitvoeren van twee processen: het denken aan de herinnering en het volgen van de vingers met de ogen, perifeer (=breed) kijken tot in de uithoeken en gronding (zithouding). Herinneringen liggen niet “kant en klaar” opgeslagen. Om een herinnering op te roepen wordt er informatie “opgehaald” uit diverse systemen (beeld, geluid, gevoel, zelfspraak). Hoe meer circuits er gelijktijdig geactiveerd zijn, hoe sterker het gevoel op de herinnering is. Het werken met de oogbewegingen leidt tot verandering in de mentale representatie van de herinnering.

Ons geheugen slaat geen volledige dagen op en evenmin volledige ervaringen. Het slaat slechts episodes op: kleine fragmenten van de ervaring – het zijn de fragmenten met de meest intense gevoelens. Als we inzoomen op problematische, steeds terugkerende gevoelens, is het zo dat we het hebben over een geautomatiseerde reactie die je niet met je verstand kunt beïnvloeden. Je reactie in het Nu heeft dus te maken met een herinnering die opgeroepen wordt, en wel met die herinnering die de koppeling met het moeilijke gevoel of trauma heeft veroorzaakt. Dit noemen we ook wel een “imprint”. Bewustwording alleen is niet genoeg voor verandering – de geautomatiseerde patronen bepalen nog steeds je gedrag. IEMT kan helpen om deze automatische patronen (lees: neurologische sporen) te doorbreken en nieuwe verbindingen te maken.

Het resultaat van het werken met de emotionele imprint is dat de herinnering zijn emotionele lading verliest, dat het minder storend wordt en dat alle emotioneel gelijkwaardige ervaringen worden meegenomen in het proces.
IEMT werkt in veel gevallen fantastisch – het is echter geen wondermiddel: het werkt niet altijd en ook niet bij iedereen. Wanneer er medicatie wordt gebruikt om emoties te onderdrukken, kan dit ook effect hebben op de behandeling. 

Ik ben als gecertificeerd IEMT practitioner aangesloten bij de internationale Association for IEMT Practitioners

Christine Beenhakker
KvK : 171 617 60
BTW identificatienummer: NL001164973B46
Tel : +31 (0)646 216 903