Depression in Awareness Space (MSP-D)

De z.g. methode ‘Depression in Awareness Space’ (MSP-D) is een experimentele behandelmethode voor gesprekstherapie bij depressie, met als doel om de lijdensdruk van depressie te verminderen. Deze methode is gebaseerd op NLP en Mentale Ruimte Psychologie, ontwikkeld door sociaal psycholoog en wetenschapper Dr. Lucas Derks.

Veel mensen ervaren hun depressie als “duisternis”: iets dat donker, hard, zwaar of ondoorzichtig is. Winston Churchill beschreef zijn eigen depressie bijvoorbeeld als een “zwarte hond“. Weer anderen ervaren hun depressie als een “zwarte wolk”, een “black box” of als een “zware, donkere steen dat drukt”. Deze metaforen wijzen op een driedimensionaal “beeld” van een depressief gevoel.

Bij de methode MSP-D wordt gewerkt met deze metaforen, en wordt het probleem dat zorgt voor het depressieve gevoel zodanig zichtbaar gemaakt, dat ermee gewerkt kan worden. Duisternis verdwijnt als er licht op schijnt, zo gaat het spreekwoord. Wat kom je niet onder ogen van wat je wel onder ogen moet komen? Hoe maak je het het interne licht in jou weer wakker? Door de metaforische duisternis van de depressie, zoals de “zwarte wolk” te beschijnen met licht, wordt deze beter hanteerbaar, zodat de wolk bijvoorbeeld kleiner of lichter wordt, en van vorm en plaats verandert. Daardoor wordt het gemakkelijker om “achter de zwarte wolk van duisternis” te kijken waardoor het werkelijke probleem achter de depressie zichtbaar wordt.

Vervolgonderzoek MSP-D
Als afstudeerproject heb ik onderzoek gedaan naar het meetbare effect van de experimentele methode MSP-D bij depressie. Hieruit is gebleken dat deze methode werkt bij mensen met lichte tot matige depressieve klachten. Een hoopvolle ontwikkeling! De behandeling bestaat uit een aantal therapiesessies, waarbij gewerkt wordt met de depressiemetafoor en het achterliggende probleem. Als je de oorzaken van de depressie gaat aanpakken, wordt het innerlijk licht “vanzelf” ontstoken. In oktober 2017 is een grootschalig vervolgonderzoek gestart met 60 ervaren therapeuten naar deze methodiek. De eerste onderzoeksresultaten worden in de eerste helft van 2020 gepubliceerd.

 

Meer lezen over MSP-D

Dark Matter: Mental Space and Depression, Christine Beenhakker & Alexandru Ioan Manea (Journal of Experiential Psychotherapy, Vol. 20, no 1, March 2017)
Mentale ruimte en depressie, Christine Beenhakker (PSC Magazine, 2017-4)

Christine Beenhakker
KvK : 171 617 60
BTW identificatienummer: NL001164973B46
Tel : +31 (0)646 216 903