Cognitieve Gedragstherapie (CGt)

Gedachten hebben invloed op je gedrag. Belemmerend of disfunctioneel gedrag wordt veroorzaakt door irrationele gedachten, die op hun beurt belemmerende emoties en een irrationeel zelfbeeld veroorzaken.

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Een van de grondleggers van deze therapie, de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck, ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities van de cliënt centraal staan: zijn gedachten, fantasieën, herinneringen en zijn opvattingen over gebeurtenissen. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor je dingen ziet. Als je leert om deze negatieve gedachten anders te interpreteren, krijg je een objectievere kijk op je gevoelens en belemmeringen. Hierdoor zullen de negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Samen gaan we op zoek naar de belemmerende gedachten en hoe de ‘foute’ denkgewoonte is ontstaan. Door middel van gerichte oefeningen en huiswerkopdrachten gaan we hiermee aan de slag, zodat jij jouw belemmerende gedachten en gedrag kunt veranderen in nieuwe krachtgevende gedachten en positief gedrag. 

Rationeel-Emotieve Therapie (RET)

Rationeel-Emotieve Therapie (RET) is een vorm van cognitieve gedragstherapie, waarbij zowel het verstand als het gevoel een belangrijke rol spelen. De grondlegger van deze therapie is Albert Ellis. RET confronteert je met jouw manier van denken en laat je inzien dat veel emoties gebaseerd zijn op niet-rationele ideeën. Gedachten en emoties die flexibel en productief functioneren in de weg staan, kunnen zodanig worden veranderd dat ze niet meer blokkeren.

Bij de theorie van RET wordt gebruikgemaakt van de letters ABC. A staat voor aanleiding (oorzaak); B staat voor de bril waardoor je kijkt (overtuiging); C staat voor consequentie (het gevolg) (Engels: Activating event; Belief; Consequence).
De kern van de RET komt erop neer dat niet A de oorzaak is van C, maar B. Met andere woorden: het zijn niet de gebeurtenissen (A) in je leven die bepalen hoe je je voelt (C) maar de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aankijkt (of: de manier waarop je jezelf van het belang van die gebeurtenissen overtuigt) (B).

Door oefening kunnen de overtuigingen (B) worden veranderd, en kun je een andere bril opzetten. Dit kan op zo’n manier dat ze beter (realistischer, van minder tot niet irrationeel) bij de situatie (A) aansluiten. Het gevolg is dat het gevoel (C) dat hierbij hoort positiever is: gevoelens van ontreddering, angst, woede, schaamte, minderwaardigheid e.a. worden minder frequent en kunnen vaker vermeden worden.

 

Christine Beenhakker
KvK : 171 617 60
BTW identificatienummer: NL001164973B46
Tel : +31 (0)646 216 903