Werkwijze

Bij aanvang van het counsellingtraject maken wij een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek duurt ca. 1 tot 1,5 uur. Tijdens het intakegesprek worden de problemen besproken aan de hand van een intakeformulier. Daarbij wordt er een inschatting gemaakt van het aantal therapiesessies, om de problemen duurzaam te kunnen oplossen. De ervaring leert dat in de meeste gevallen 8 tot 15 bijeenkomsten van 1 tot 1,5 uur voldoende zijn. In voorkomende gevallen kan een traject echter ook langer zijn. Na iedere sessie maak ik een korte samenvatting van de besproken thema’s en krijg je huiswerkopdrachten mee voor de volgende keer.

Ik werk vanuit  en holistische levensvisie, dus vanuit het perspectief van de “hele” persoon: lichaam en geest zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit een humanistisch perspectief ligt de nadruk op de menselijke groei en het potentieel in plaats van op psychische stoornissen. Vanuit een ontwikkelingsperspectief bezien veranderen mensen als gevolg van een interactie tussen erfelijke eigenschappen en hun omgeving. De individuele persoonlijkheid, gedrag, overtuigingen, cultuur en temperament van de cliënt zijn belangrijke uitgangspunten in mijn werk als psychologisch counsellor en therapeut. Mijn basiswaarden zijn respect, vertrouwen, openheid, veiligheid en gelijkwaardigheid.

Mijn manier van werken is eclectisch, dat wil zeggen dat ik diverse beproefde methodieken gebruik om tot het gewenste resultaat te komen. De belangrijkste hiervan zijn: NLP, CGt & RET, IEMTMindfulness en Sociaal Panorama.

Ik hanteer verschillende tarieven voor particulieren en organisaties. In veel gevallen wordt psychosociale therapie c.q. psychologische counselling  vergoed door de aanvullende zorgverzekering. Coachingstrajecten en trainingen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar –  in veel gevallen worden deze trajecten betaald door de werkgever.

Vooronderstellingen

De belangrijkste uitgangspunten in mijn werk zijn gebaseerd op de vooronderstellingen van NLP:

– Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid.
– De kaart is niet het gebied: de manier waarop iemand handelt is gebaseerd op zijn of haar eigen levensvisie, normen en waarden, identiteit, overtuigingen en attitudes.
– In communicatie bestaat er geen mislukking, er is alleen maar feedback.
– De betekenis van de communicatie is de reactie die erdoor wordt opgeroepen.
– Mensen hebben hulpbronnen beschikbaar voor positieve verandering.
– Als de één het kan, kan de ander het leren.
– Het onbewuste is minstens even belangrijk als het bewuste denken.
– Ieder gedrag heeft een positieve bedoeling.
– Overtuiging bepaalt gedrag, en overtuiging is een keuze.

Christine Beenhakker
KvK : 171 617 60
BTW identificatienummer: NL001164973B46
Tel : +31 (0)646 216 903