Teamcoaching

Conflicten tussen werknemers en teams zijn aan de orde van de dag. Verschillen in karakter, houding, inzicht of werkwijze liggen hieraan ten grondslag. Interne factoren binnen teams zijn botsende karakters of persoonlijkheden, fricties tussen doeners en denkers of werknemers die op een verschillende manier aangestuurd willen worden. Op het oog sluimerende conflicten tussen werknemers kunnen de samenwerking en dus het teamfunctioneren frustereren met een negatieve werksfeer tot gevolg.

shutterstock_70152037

Conflicten tussen medewerkers openbaren zich meestal niet openlijk of direct. Vaak is er binnen een team al een tijd sprake van onderlinge irritaties of een negatieve beeldvorming tussen werknemers. Of er wordt geroddeld, gepest of op de persoon gespeeld. 

 

Vaak smeult zo’n situatie al langer, waardoor het alleen maar lastiger en onveiliger voor een teamlid wordt om het aan de orde te stellen.

Wanneer is teamcoaching nodig?

Als het team minder daadkrachtig is en de resultaten achterblijven
Als de teamleden elkaar niet stimuleren en er een onzekere sfeer hangt
Als de sterke punten van de afzonderlijke teamleden onduidelijk zijn

Teamconflicten kunnen spelen tussen personen of groepen binnen een team, tussen het team en leidinggevende(n) of tussen verschillende teams. Bij een teamconflict kunnen veel factoren een rol spelen, zoals:

– autonomie
– angst
– miscommunicatie
– het ontbreken van een gemeenschappelijk doel

Teamcoaching en –training is altijd maatwerk, waarbij een persoonlijke intake met de deelnemers het startpunt is. Teamcoaching helpt de leden meer zicht te krijgen op hun eigen en elkaars gedrag in het team. Bewustwording en inzicht is de rode draad, met als resultaat dat het team effectief en positief samenwerkt. Samen met de deelnemers wordt gewerkt aan verschillende thema’s door afwisseling tussen theorie en praktijk en passende oefeningen.

Wilt u uw team weer effectief laten samenwerken? Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Christine Beenhakker
KvK : 171 617 60
BTW identificatienummer: NL001164973B46
Tel : +31 (0)646 216 903