Werkstress

Werkgerelateerde stress ontstaat wanneer er bij de uitoefening van een functie meer van een werknemer wordt gevraagd dan hij of zij aankan. Door samen te werken, kunnen werkgevers, managers en werknemers werkgerelateerde stress en psychosociale risico’s terugdringen. Werkgerelateerde stress is een organisatorisch probleem, geen individuele tekortkoming! Veilig en gezond aan het werk, dat raakt iedereen.

De stress hoeft niet veroorzaakt te worden door je werksituatie alleen. Ook de combinatie van hoge belasting op je werk met belasting in je privéleven kunnen voor stressklachten zorgen. Deze klachten kunnen ervoor zorgen dat je slechter functioneert op je werk. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid constateerde dat in 2014 een derde van het ziekteverzuim werd veroorzaakt door stress. Daarmee was deze klacht de grootste oorzaak van verzuim.

 

Verzuim door werkstress kost miljarden

Een keertje flink moe zijn na een dag hard werken is geen ramp en kan je zelfs een voldaan gevoel geven. Stress is namelijk ook niet per definitie ongezond. Het helpt je om beter te presteren. Het is wel belangrijk dat je daarna kunt herstellen van de stress. Als er teveel momenten van stress zijn, dan gaat het mis. Er is dan niet voldoende tijd om te herstellen. De stress stapelt zich op. Dan is er sprake van ongezonde stress.

 

Stress signalen

Stressklachten hebben een belangrijke functie. Het zijn signalen dat je te veel hooi op je vork neemt. Het is belangrijk om deze signalen serieus te nemen en er iets aan te doen. Doe je dit niet, dan kunnen de stressklachten zich opstapelen en resulteren in een burn-out.

 

 

Lichamelijke signalen hangen samen met verhoogde lichamelijke activiteit bij stress. Er treden veranderingen op in je bloedvatenstelsel en je hart, je ademhaling, spieren en maag-darmstelsel. Je afweersysteem kan door stress worden aangetast, waardoor je bijvoorbeeld vatbaarder wordt voor verkoudheid, griep en andere ziekteverschijnselen.

Psychische signalen: ongezonde stress kan ook zichtbaar en voelbaar worden door je stemming, de gemoedstoestand waarin je verkeert. Veel gestreste mensen worden bijvoorbeeld prikkelbaar en cynisch.

Gedachtesignalen: bij ongezonde stress ontstaat vaak een negatief gedachtepatroon. Deze negatieve gedachten kunnen zich richten op anderen, maar zijn vaak ook gericht op jezelf en op je eigen (verminderde) kwaliteiten.

Gedragssignalen: ongezonde stress kan veranderingen in het gedrag van mensen veroorzaken. Ook je gedrag naar anderen toe kan veranderen. Vaak als gevolg van de aanwezige lichamelijke, psychische en gedachtesignalen. Zo kunnen prikkelbaarheid en cynisme leiden tot conflicten. Lusteloosheid en somberheid kunnen leiden tot terugtrekken uit sociale contacten.

Mindfulness is heel effectief voor het leren omgaan met stress en burn-out klachten, omdat het je immuunsysteem versterkt,  je je veel meer bewust wordt van je stressreacties en je automatische (gedachte)patronen.

Christine Beenhakker
KvK : 171 617 60
BTW identificatienummer: NL001164973B46
Tel : +31 (0)646 216 903