Angst & paniek

Angst is een natuurlijke menselijke reactie. Als je bijvoorbeeld op  het punt staat een presentatie te geven, een sollicitatiegesprek te voeren of examen te doen, zul je vaak een lichte mate van spanning voelen. Dat is normale “gezonde” angst. Meestal helpt dat om je energie en attentie op de situatie te concentreren. 


angst en onzekerheidAngst wordt een probleem wanneer het je dagelijkse activiteiten (je werk, je relaties en je leven thuis) onmogelijk gaat maken. Als jij je voortdurend zorgen maakt, door irrationele angst wordt geplaagd of alledaagse situaties vermijdt vanwege je angst, of plotseling paniekaanvallen krijgt, kan er zelfs sprake zijn van een angststoornis.

Angststoornissen hebben vaak lichamelijke symptomen, een bijproduct van de vecht- of vluchtreactie van het lichaam. Dit noemen wij psychosomatische klachten. 

Een angst- of paniekaanval komt vaak na een ingrijpende gebeurtenis, zoals een sterfgeval, ernstige ziekte, verhuizing of ontslag. Maar ook leuke dingen zoals een huwelijk of de geboorte van een kind kunnen de aanleiding zijn voor angst of paniek. Ook persoonlijke eigenschappen zijn van invloed of je wel of niet een angst- of paniekaanval krijgt. Voorbeelden van eigenschappen zijn: slecht voor jezelf opkomen, moeilijk gevoelens kunnen uiten of de neiging hebben problemen en conflicten uit de weg te gaan.

Gevoelens van hevige angst of paniek gaan bijna nooit vanzelf over. Het belangrijkste is dat je toegeeft dat je een probleem hebt en daar iets aan wilt veranderen. Cognitieve gedragstherapie of NLP in combinatie met mindfulness is een goede manier om angst en paniek aan te pakken.

Tijdens de individuele therapiesessies worden de klachten, de mogelijke oorzaken, de situaties waarin je angst en paniek voelt en de gedachten die je daarbij hebt in kaart gebracht.
Je krijgt ademhalings- en ontspanningsoefeningen om de angst te leren beheersen.
Je leert om jezelf in je kracht te zetten en de irreële gedachten die de angst, paniek en onzekerheid veroorzaken om te buigen naar positieve gedachten.

Depressie

“Depressie pakt je aan. Het is de nachtelijke zwartgalligheid die je van elke vreugde beroofd, de rusteloze geest die je wakker houdt. Het is een “middagdemon” die jij alleen kunt zien, de duisternis die alleen voor jou zichtbaar is”(Mark Williams, 2007).

shutterstock_160668218Een op de tien Nederlanders kampt met depressieve gevoelens. Iedereen die met depressie te maken heeft gehad, weet dat die kan leiden tot verlammende angst, enorme persoonlijke onvrede en een gevoel van wanhoop. Door de totale vreugdeloosheid en frustratie waarmee de hunkering naar geluk gepaard gaat, kun je je hopeloos en lusteloos voelen.

Er is veel onderzoek gedaan naar depressie en de oorzaken zijn vaak moeilijk aan te wijzen. Waarom ontwikkelt één persoon wel een depressie, en een ander niet, ook al zijn de levensomstandigheden even moeilijk? Vaak bestaat de behandeling uit een combinatie van “pillen en praten”. Echter, het is nooit echt bewezen dat “pillen” helpen om de klachten van depressie te verminderen, en ook het praten over het probleem maakt het probleem vaak alleen nog maar groter.  Depressie blijft een tamelijk ongrijpbare ziekte.

De z.g. methode Depression in Awareness Space’ (MSP-D) is een experimentele behandelmethode voor gesprekstherapie bij depressie, met als doel om de lijdensdruk van depressie te verminderen. Deze methode is gebaseerd op NLP en Mentale Ruimte Psychologie, ontwikkeld door sociaal psycholoog en wetenschapper Dr. Lucas Derks.

Veel mensen ervaren hun depressie als “duisternis”: iets dat donker, hard, zwaar of ondoorzichtig is. Winston Churchill beschreef zijn eigen depressie bijvoorbeeld als een “zwarte hond“. Weer anderen ervaren hun depressie als een “zwarte wolk”, een “black box” of als een “zware, donkere steen dat drukt”. Deze metaforen wijzen op een driedimensionaal “beeld” van een depressief gevoel.

Bij de methode DAS wordt gewerkt met deze metaforen, en wordt het probleem dat zorgt voor het depressieve gevoel zodanig zichtbaar gemaakt, dat ermee gewerkt kan worden. Duisternis verdwijnt als er licht op schijnt, zo gaat het spreekwoord. Wat kom je niet onder ogen van wat je wel onder ogen moet komen? Hoe maak je het het interne licht in jou weer wakker? Door de metaforische duisternis van de depressie, zoals de “zwarte wolk” te beschijnen met licht, wordt deze beter hanteerbaar, zodat de wolk bijvoorbeeld kleiner of lichter wordt, en van vorm en plaats verandert. Daardoor wordt het gemakkelijker om “achter de zwarte wolk van duisternis” te kijken waardoor het werkelijke probleem achter de depressie zichtbaar wordt.

Meer informatie over depressie en deze methodiek:
I had a black dog
Onderzoek Depressie en Mentale Ruimte (DAS)
Mindfulness en bevrijding van depressie
Geluk is deprimerend

 

Christine Beenhakker
KvK : 171 617 60
BTW identificatienummer: NL001164973B46
Tel : +31 (0)646 216 903