Counselling en psychosociale therapie

shutterstock_32557261

Is er een situatie of probleem waar je regelmatig tegenaan loopt in je leven? Voel jij jezelf ongelukkig, maar weet je niet waarom? Heb je last van teveel stress, angst of paniek? Heb je verdriet of problemen met het verwerken van een verlies? Heb je problemen in je relatie, begrijpen jullie elkaar niet meer of lijkt de liefde verdwenen? Ben je als kind gepest, of heb je last van een traumatische ervaring in het gezin van je jeugd, zoals bijvoorbeeld een scheiding?

Deze situaties zorgen vaak voor emotionele en/of psychische klachten. Psychosociale therapie kan je helpen om deze klachten te verminderen en je problemen op te lossen. Deze vorm van therapie wordt ook wel psychologische counselling genoemd. 

Wat is Counselling
Counselling is curatief (helend) van karakter en legt de nadruk op de emotionele aspecten van problemen en vragen. Counselling is specifiek gericht op bepaalde problemen in het “hier en nu” en is o.m. gebaseerd op humanistische, cognitieve en behavioristische stromingen in de psychologie: een klinische benadering die uitgaat van menselijke groei, mogelijkheden, vrije wil, potentieel, overtuigingen en waarneembaar gedrag in plaats van op psychische stoornissen. Een counsellingstraject is relatief kortdurend, echter een gemiddelde is moeilijk te geven. Een traject kan uit 5 sessies bestaan, maar ook uit 25 sessies. Dit is volledig afhankelijk van het probleem, de hulpvraag, de omstandigheden et cetera. De cliënt met zijn hulpvraag staat centraal. Naast het werken aan praktische oplossingen, wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst. Het zelfgenezend en probleemoplossend vermogen van de cliënt  wordt geactiveerd.

Wanneer kan counselling helpen?

Counselling is laagdrempelig en geeft handvatten voor het omgaan met  problemen in het hier en nu. Je leert jezelf beter begrijpen, je krijgt inzicht in je belemmerende gedragspatronen , je krijgt handvatten om meer in je kracht te staan en je leert beter omgaan met je dagelijkse problemen. Je kunt problemen die in het verleden hebben plaatsgevonden oplossen en verzachten, waardoor je beter kunt functioneren en weer “lekkerder in je vel” zit.  Ook mensen die kampen met angst en depressieve klachten en milde vormen van verslaving kunnen bij mij terecht. Er zijn geen wachtlijsten.

Counselling helpt bij o.m. de volgende klachten of problemen:

– bij stress, burn-out en overspannenheid
– bij relatieproblemen
– bij vragen over seksualiteit en seksuele geaardheid
– bij het verwerken van verdriet
– bij verwerken van nare ervaringen uit je jeugd, zoals pesten of een echtscheiding
– bij paniekaanvallen, onzekerheid of angsten (bijvoorbeeld faal- of vliegangst)
– bij fobieën en verslavingsgedrag
– bij depressieve klachten

Psychologische counselling c.q. psychosociale therapie is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim, ook wanneer de therapie wordt vergoed door bijvoorbeeld een derde partij, zoals de werkgever. Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisaties NFG, VIV en NVNLP en ben ingeschreven in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), waardoor trajecten (gedeeltelijk) worden vergoed door de aanvullende zorgverzekering

Informatiefolder Reflecta

Christine Beenhakker
KvK : 171 617 60
BTW identificatienummer: NL001164973B46
Tel : +31 (0)646 216 903